Játsszunk Hellászt!

Munkáltató Tankönyv
Összeállította: Szőcs Tibor

Calibra kiadó


A "Játsszunk Hellászt!" című munkáltató tankönyv elsősorban 9-15 éves korú gyerekek számára íródott. Művelődési anyaga a Nemzeti alaptanterv "emberismeret" témakörébe illeszkedik, s azon belül az ókori görög kultúrához kapcsolódik.

E munkáltató tankönyv segítségével a gyerekek nemcsak az ógörög történelemmel, irodalommal és művészettel találkozhatnak, nemcsak az ókori világ csodáival ismerkedhetnek meg, hanem a régi görögség hétköznapjaival (kereskedelmével, ruházkodásával, étkezésével, ünnepeivel, sportrendezvényeivel) is. A feladatok és a gondosan válogatott képek különféle tevékenységekre sarkallnak: versírásra, rajzolásra, festésre, színjátszásra, barkácsolásra, énekre és muzsikálásra, testmozgásra, sőt még főzésre is.

A munkáltató tankönyvet kiegészíti egy "Játsszunk Hellászt!" című szöveggyűjtemény is, amely számos újabb prózai és verses szemelvényt, kottát, receptet, fotót és rajzos illusztrációt tartalmaz.


A könyvből az alábbi ógörög zenei szemelvényeket gyűjtöttük ki: