Elméleti s gyakorlati gregorianus
KARÉNEK-ISKOLA

Lelkészek, papnövendékek, kántorok, tanítók s e pályára készülők számára iskolai s magánhasználatra, tan- és kézi segédkönyvül, valamint a komoly s művészi egyházi ének iránt érdeklődő művelt közönség számára

Írta: Scháger Ferencz áll. isk. igazgató

A főt. esztergomegyházm. főhatóság jóváhagyásával.

Kiadja a Kath, Egyh. Zeneközlöny
Budapest, VIII., Mária-Terézia-tér 9.

1901


Könyvlapok


Kabóca zenei műhely