Bali János

Furulyaiskola

Veres Péter Gimnázium
2002


Előszó

Furulyaiskolánk kottapéldáit a nyolcosztályos Veres Péter Gimnázium elsős-másodikos (11-12 éves) növendékeinek heti két órában történő csoportos oktatásához válogattuk össze, az itt végigtanított évek pedagógiai tapasztalataira támaszkodva. A két kötet tananyaga nagy léptekkel halad; szeretnénk a diákokat a rendelkezésre álló két év alatt a furulyajáték alapfokának áttekintő ismeretére elvezetni, minél sokrétűbb összeállítást nyújtva a több évszázad zenetörténetét átfogó "régizenei" furulya-repertoárból.

...


Szemelvények:

Kabóca zenei műhely